soprano



Concert Inaugural Cor del col.legi d'Advocats de Palma.

Anna Feu (soprano) Pilar Rosselló (soprano) Akiko Nomoto (piano) Cor d'advocats de Mallorca. Obres de Martorel, Mendelsohn, Mozart, Massenet, Granados , Obradors etc...

Sala d'actes del col.legi d'advocats de Palma.